तिमीफेरी यादआयौ घरिघरी याद आयौ

अनुकुल प्रकाश ,
..
तिमीफेरी यादआयौ घरिघरी याद आयौ
एकनास साउनको झरिसरी याद आयौ !!
..
फुटिआयो मनबाँध थामिराख्छु भन्दाभन्दै
रुवाउन कठै! कठै! छालपरी याद आयौ ,,
..
गोठालामा खेतालामा उकालीमा चौतारीमा
लेकवेँसी फाँटैफाँट छरिबरी याद आयौ ,,
..
आँखा खोले विपनिमा बन्द गरे सपनिमा
सम्झनाको पिटारीमा भरिभरी याद आयौ ,,
..
तेरो मायाँ तेरो छाँया तेरो नाम भन्दापर
जान्छु भनी गयौफेरी भूलगरी याद आयौ !!

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP